Skolens strategi

Elever i aulaen Foto: Budstikka
Elever i aulaen
Foto: Budstikka

Vår visjon 

Vår visjon er at alle skal lykkes på Dønski.

Vår misjon

Dønski er en skole for motiverte elever som søker faglig framgang og personlig utvikling.
Vi er et engasjert personale som fremmer elevenes utvikling gjennom kunnskap, god ledelse og positive relasjoner

Våre verdier

 • KOMPETANSE
 • FELLES INNSATS
 • GLEDE

Våre mål er 

 • at flere skal fullføre og bestå
 • at alle skal lære mer
 • et godt lærings- og arbeidsmiljø

Hva legger vi i verdiene våre

KOMPETANSE

 • vi søker faglig kunnskap
 • vi søker relasjonell kunnskap
 • vi søker formidlingskunnskap
 • vi søker kunnskap om stadig forbedring
 • vi tror at alle kan

FELLES INNSATS

 • vi tror på å jobbe sammen
 • vi tror på en delingskultur
 • vi tror på å gi hverandre støtte
 • vi framsnakker

GLEDE 

 • det er en glede å gi
 • det er en glede å oppleve mestring
 • det er glede i utvikling
 • det er glede i å se og bli sett
 • vi skaper gode tradisjoner