Studiespesialisering

Studiespesialisering passer for deg for som ønsker å fortsette med utdanning og legge grunnlag for å kunne ta videre studier. Elever sier om Dønski at her trives alle godt, og det gjør det lettere å lære. På Dønski kan du kombinere idrett og SSP. Det gjelder både toppidrett og breddeidrett. Velkommen til Dønski!

Vår skole ble i en undersøkelse (SØF, 2016) kåret til landets syvende beste skole på resultatvekst. Det vil si at mange elever får bedre karakterer når de går ut fra Dønski enn det de hadde på ungdomsskolen. Budstikka skrev om dette i artikkelen "Bygger karakterer".

Programfag

Programfag er fag eleven velger. Alle elever må ha minst tre programfag på Vg2 og de må fortsette med to av dem på Vg3.

Vi tilbyr tre hovedretninger på studiespesialiserende:

 • samfunnsviteren - med fokus på samfunnsfagene
 • økonomen - med fokus på økonomifagene
 • realisten - med fokus på realfagene

Linjevalget bestemmer to av programfagene. Det tredje velges fra en liste. På denne måten får du fag som utfyller hverandre. I tillegg kan du velge toppidrett eller breddeidrett på alle trinn.  

Realisten

Elevene har programfagene kjemi, fysikk og matematikk (S1 eller R1). To av disse fagene bygges videre på i Vg3.

I tillegg kan elevene velge ett av følgende programfag:

 • entreprenørskap
 • internasjonal engelsk
 • topp-/breddeidrett
 • rettslære
 • biologi

Samfunnsviteren

Elevene har programfagene psykologi, sosiologi og sosialantropologi, og matematikk (2P eller S1) i Vg2. De går videre med psykologi og sosialkunnskap i Vg3.

I tillegg velges ett av følgende programfag:

 • entreprenørskap
 • internasjonal engelsk
 • topp-/breddeidrett
 • rettslære
 • biologi

Økonomen

Elevene har programfagene markedsføring og ledelse, samfunnsøkonomi og matematikk (2P, S1 eller R1) i Vg2. To av disse fagene bygges videre på i Vg3.

I tillegg kan elevene velge ett av følgende programfag:

 • entreprenørskap
 • internasjonal engelsk
 • topp-/breddeidrett
 • rettslære
 • biologi

 

Språk

Hvis du ikke har hatt annet fremmedspråk på ungdomsskolen, må du velge nivå 1. På Dønski tilbys kun tysk på nivå 1. Dette går over tre år.

Dersom du derimot har hatt annet fremmedspråk på ungdomsskolen, bygger du videre på dette og har nivå 2. På Dønski tilbys nivå 2 i fransk, spansk og tysk. Dette går over to år.

Nivå 3 tilbys også for Vg3-elever. Dette er et samarbeid med andre skoler i området. En vil da få undervisning i en klasse sammensatt av elever fra ulike skoler. Tysk 3-undervisningen foregår på Dønski, mens spansk 3 og fransk 2 er lagt til andre skoler i nærheten. 

 

Fellesfag - Vg1

 • norsk (4 timer)
 • naturfag (5 timer)
 • matematikk (5 timer)
 • engelsk (5 timer)
 • fremmedspråk (4 timer)
 • samfunnsfag (3 timer)
 • geografi (2 timer)
 • kroppsøving (2 timer)

Fellesfag - Vg2

 • norsk (4 timer)
 • fremmedspråk (4 timer)
 • matematikk (3 timer)historie (2 timer)
 • kroppsøving (2 timer)

Fellesfag - Vg3

 • norsk (6 timer)
 • historie (4 timer)
 • religion og etikk (3 timer)
 • kroppsøving (2 timer) 

 

Timetall

 • Vg1 - 30 timer pr uke
 • Vg2 - minimum 30 timer pr uke
 • Vg3 - minimum 30 timer pr uke