Realfag Vg2

Programområdet passer for dem som har tenkt å ta utdannelse i tekniske fag og andre utdannelser som krever fordypning i realfag som for eksempel medisin, odontologi eller farmasi.

Du kan velge mellom:

  • matematikk 
  • fysikk
  • kjemi
  • biologi

Alle elevene må velge minst 3 programfag på Vg2, og de må fortsette med minst 2 av de samme programfagene i Vg3.

Matematikk

På 2. trinn må alle velge ett av tre ulike matematikkfag: realfags- eller samfunnsmatematikk eller praktisk matematikk.

Realfagsmatematikk (R1)

Realfagsmatematikk R1 bygger videre på 1T. Vil du ha alle muligheter åpne når det gjelder videre studier, eller vet at du skal studere realfag, ingeniørfag eller arkitektur - og i tillegg mestret 1T bra - velger du R1. R1 anbefales også som det beste matematikkgrunnlaget for økonomiske studier selv om det ikke er påkrevd. 5 timer pr uke.

Samfunnsmatematikk (S1)

Samfunnsmatematikk S1 bygger videre på 1T, men holder et noe roligere tempo enn R1, og inneholder også en del repetisjon fra 1T. Dette gjør at S1 også egner seg for elever som har tatt 1P. Studier som medisin, veterinær, tannlege, økonomi-, krever S1 og S2. 5 timer pr uke.

Praktisk matematikk (2P)

Praktisk matematikk 2P bygger på 1P. Dette er det enkleste matematikkfaget og er rettet mot matematikk i dagliglivet. 3 timer pr uke

Kjemi 1

Kjemi handler om hvordan stoffer opptrer og reagerer. Kjemi er i stor grad et praktisk fag så her vil du oppleve å  få være mye på laboratoriet og gjøre forsøk. I kjemi 1 skal du forstå hvordan bindinger i forskjellige kjemiske forbindelser er med på å gi ulike egenskaper. Du skal kunne gjøre enkle beregninger i kjemiske reaksjoner og du skal kunne forstå karakteristiske egenskaper og reaksjoner hos syrer og baser. På Vg3 kan man bygge videre med kjemi 2.  Du ma ha Kjemi 2 for å komme inn på medisin og på noen linjer på NTNU.

Biologi 1

Biologi 1 skal gi deg et innblikk i ulike plante- og dyregruppers fysiologi og anatomi. Du skal forstå dette i en evolusjonsmessig sammenheng. Vi gjør disseksjoner og forsøk og er ute i felt. På Vg3 kan du bygge videre med biologi 2. Biologi er ikke krav som fag til noen studier i Norge, men det er viktig å gjøre oppmerksom på at noen studier i utlandet krever denne kompetansen.

Fysikk 1

Faget består av emnene grunnleggende fysikklover (energi, ladning, strøm m.m.), atomet og universet og fysikk og teknologi (PC-er, mobiler, TV m.m.).  Faget er en blanding av teori og praksis der labøvelser og regning av oppgaver med og uten digitale hjelpemidler står sentralt. Tenker du på å bli ingeniør eller forsker eller bare kunne noe om hvordan vi beskriver verden rundt oss, er dette faget for deg. På Vg3 kan du bygge videre med Fysikk 2.