Realfag Vg3

Elevene må fortsette med 2 av de programfagene som ble valgt på Vg2. Når man er Vg3-elev, kan man også velge kjemi 1, biologi 1 og fysikk 1. Disse fagene er beskrevet under realfag på Vg2.

Du kan velge mellom:

  • matematikk
  • fysikk
  • kjemi
  • biologi 

Matematikk

På 3. trinn velger du selv om du vil fortsette med matematikk. R2 bygger på R1. S2 bygger på S1.

Kjemi  2

Kjemi handler om hvordan stoffer opptrer og reagerer. Kjemi er i stor grad et praktisk fag så her vil du oppleve å  få være mye på laboratoriet og gjøre forsøk.

I kjemi 2 er det lagt stor vekt på ulike analysemetoder; hvordan kan vi finne ut av hvilke stoffer vi har i en prøve? Vi jobber mye på laboratoriet. Kjemi 2 må du ha for å komme inn på medisin og på noen linjer på NTNU.

Biologi  2

I biologi 2 står evolusjon og genetikk sentralt. Hvorfor finnes de arter vi har på jorda? Hvilke tilpasninger har disse artene som gjør at de har blitt så levedyktige? Vi gjør feltarbeid over flere dager. Forsøk på labben gjør vi også.

Biologi er ikke krav som fag til noen studier i Norge, men det er viktig å gjøre oppmerksom på at noen studier i utlandet krever denne kompetansen.

Fysikk 2

Faget bygger på Fysikk 1 og har emner som elektromagnetisme og induksjon, rettlinjet bevegelse og krumlinjet bevegelse med kast- og sirkelbevegelse.  Vi behandler teori for støt, og moderne fysikk kommer inn med kvantefysikk og relativitetsteori. Faget er en blanding av teori og praksis der labøvelser er viktig, og siden det er skriftlig sentralt gitt eksamen, vil regning av oppgaver med og uten digitale hjelpemidler være viktig.