Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 [Hopp til innhold]

Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2

Norsk, historie, kroppsøving, matematikk og fremmedspråk er fellesfag.

Fremmedspråk

På Vg2 tilbyr vi følgende annet fremmedspråk:

  • spansk
  • fransk
  • tysk

Du fortsetter med det språket du valgte på Vg1.

I fremmedspråkopplæringen på Dønski legger vi stor vekt på muntlige ferdigheter. Tysk, spansk og fransk er levende språk. Elevene skal lære å bruke språket i ulike sammenhenger.

Matematikk

På 2. trinn må alle velge ett av tre ulike matematikkfag. Se beskrivelse av fagene under realfag for Vg2.

Programfag

Velger du fag fra dette programområdet, er du kvalifisert til opptak ved ca 90 % av studiene med høgskoler og universitet.

Skolen tilbyr på Vg2:

  • Internasjonal engelsk (5 timer)
  • Samfunnsøkonomi (5 timer)
  • Entreprenørskap og bedriftsutvikling
  • Sosiologi og sosialantropologi (5 timer)
  • Rettslære (5 timer)
  • Markedsføring og ledelse (5 timer)
  • Psykologi (5 timer)