Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 [Hopp til innhold]

Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3

Programfag på Vg3

  • Sosialkunnskap (5 timer)
  • Rettslære (5 timer)
  • Psykologi (5 timer)
  • Markedsføring og ledelse (5 timer)
  • Samfunnsfaglig engelsk (5 timer)
  • Samfunnsøkonomi (5 timer)
  • Entreprenørskap og bedriftsutvikling (5 timer)
  • Tysk, spansk eller fransk fordypning (5 timer)

Fremmedspråk som programfag

 Det tredje året kan man også velge fremmedspråk som programfag. 

De av elevene som på Vg3 velger tysk, fransk eller spansk får tilbud om en språkreise til det aktuelle landet. De får en intensiv språkundervisning og fordypningen i språk gir 1 språkpoeng for nivå 3 og ½ språkpoeng for nivå 2.

Undervisningen på dette nivået blir organisert i samarbeid med andre skoler i nærmiljøet. Elever fra ulike skoler samles til felles undervisning og språkreise. Skoleåret 2018/2019 foregår tyskundervisningen på Dønski og Nadderud. Spansk og fransk er lagt til andre skoler.

 

Elever på språkreise i Wien
Elever på språkreise i Wien