Studiespesialisering Vg1 [Hopp til innhold]

Studiespesialisering Vg1

På Vg1 er alle fag fellesfag. Timetall: 30 timer pr uke.

  • Norsk (4 timer)
  • Naturfag (5 timer)
  • Matematikk (5 timer)
  • Engelsk (5 timer)
  • Fremmedspråk (4 timer)
  • Samfunnsfag (3 timer)
  • Geografi (2 timer)
  • Kroppsøving (2 timer)

Fremmedspråk

Dønski videregående skole tilbyr tysk, spansk og fransk. Velg mellom nivå 1 (nybegynnere) og nivå 2 (viderekomne). De som ikke har hatt annet fremmedspråk på ungdomsskolen, må velge nivå 1. nivå 1 tilbyr Dønski kun tysk.

I fremmedspråkopplæringen på Dønski legger vi stor vekt på muntlige ferdigheter. Tysk, spansk og fransk er levende språk. Elevene skal lære å bruke språket i ulike sammenhenger.

Matematikk

(gjelder elever på både studiespesialisering og idrettsfag)

Matematikk er et redskap for å forstå, fungere i og utvikle samfunnet, og vi ønsker å lære og trene elevene på Dønski slik at de blir trygge og fortrolige med tall og får gode regneferdigheter. I tillegg skal de være godt forberedt for videre studier. På videregående er matematikk obligatorisk i to år.

I tillegg til fokus på grunnleggende ferdigheter, jobber vi på Dønski mye med digitale hjelpemidler i matematikken (kalkulator, geogebra, excel m.m.).

Teoretisk matematikk vg1

1T, teoretisk matematikk, retter seg mot realfagsmatematikken. Dette kurset går dypere inn i temaene enn 1P og dekker også flere tema. 1T er for dem som liker å bli utfordret og som liker matematikkfaget. Hvis du har tenkt å studere realfag, ingeniørfag eller arkitektur, må du ta 1T. Har du tenkt å studere for eksempel økonomi eller medisin, eller rett og slett ønsker å ha alle muligheter åpne, bør du også velge 1T.

Praktisk matematikk vg1

1P, praktisk matematikk, er noe enklere å gjennomføre enn 1T. Faget dekker en god del av det samme som 1T, men i noe mindre omfang og med flere eksempler fra hverdagsmatematikk.