Breddeidrett

Hvis du velger utdanningsprogrammet idrettsfag, får du generell studiekompetanse sammen med en idrettsfaglig utdanning. Breddeidrett er for deg som ønsker å utvikle deg innenfor din egen idrett samtidig som du får en allsidig innføring i andre idretter.

Generell idrett er for deg som ønsker å lære deg nye idretter gjennom spennende emnekurs. Du får også drive med din egen idrett, enten du er toppidrettsutøver eller bare glad i idrett!

  • Kombinerer idrett og videregående utdanning
  • Gir generell studiekompetanse
  • Stort utvalg av idretter
  • Fordypning i egen idrett
  • 2 friluftslivsekskursjoner per skoleår (høst og vinter)
  • Gode treningslokaliteter i nærmiljøet (Bærum idrettspark)

Idrettsfag passer godt for deg som ønsker å utvikle dine idrettslige prestasjoner og samtidig kunne få en allsidig og variert innføring i flere forskjellige idretter. Du vil få kunnskap om hvordan kroppen er bygd opp og hvordan du skal ta vare på din egen helse.

Gjennom teori og praksis i tre år vil du få et bredt og variert grunnlag for å kunne ta på deg trener- og lederoppgaver innen idrett og friluftsliv. Idrettsfagene inneholder også emner som setter deg i stand til å vurdere idrettens plass i samfunnet. Diskusjoner om fairplay, doping, idrett og media og forholdet mellom breddeidrett og toppidrett er noen sentrale tema.

Utdanningsprogrammet har et bredt innslag av teoretiske fag (fellesfag). Kombinasjonen av fellesfag og idrettsfaglig fordypning gir grunnlag for en lang rekke studier ved høgskole og universitet.

Søknad

  • Søknadsfrist er innen 1.mars på VIGO
  • Søk på idrettslinjen på Dønski vgs
  • Velg deretter toppidrett eller breddeidrett alt etter hva du ønsker

Kontaktperson

Guro Stjernvang

Lærer / fagkoordinator breddeidrett

E-post Guro.Stjernvang@donski.vgs.no